CZ EN

Proč si zvolit cane corso

Cane corso

Zhruba šedesát procent lidí si vybere plemeno psa "okem a srdcem", to jest nemá o povaze a užití psa hlubší povědomí. Málokdy jsou svým výběrem zklamáni, pes jim po všech stránkách vyhovuje.

Proč tomu tak je? Jsem přesvědčen, že exteriér je fyzickým odlitkem povahových vlastností zvířete, jeho psychiky, jeho duše. Člověk pak jakýmsi šestým smyslem vycítí, že se ty a ty fyzické atributy psa kryjí s těmi a těmi povahovými vlastnostmi psa, a spočítá si, že takový pes splní jeho očekávání. Pozorujete-li majitele a jejich psy, často si uvědomíte, že pán a pes si jsou podobní nejen vzhledem, ale i povahou. Člověk tedy v psovi hledá víc než hlídače, strážce a obránce, člověk v psovi hledá i kus sebe.

Pětkrát proč si zvolit cane corso

Cane corso nezklame ty, kdož chtějí, aby jejich pes měl všech kynologických "pět pé". Vyjmenujme si oněch pět předností, které získávají tomuto staronovému plemeni stále více přímo fanatických příznivců.

Hlídač

Cane corso je vynikající hlídač, strážce a obranář, živý meč a štít pána a jeho rodiny. Slyším, jak namítáte: Tací jsou ale i ostatní molossové! Cane corso není jako hlídač štěkavý, což neplatí pro kavkazana a středoasijce, kteří při střežení objektu štěkotem odrazují na míle daleko a mnohdy za plotem blafají i proto, "aby řeč nestála". Jako obranář není cane corso zbytečně agresivní: když však musí zasáhnout, protože je jeho člověk fyzicky napaden, jeho útok není krajně agresívní, to jest "nezvalchuje" cizince jako kavkazan, šarplaninec, čuvač a další pastevci východní provenience. 

"Zásah cane corso je v případě nutnosti bleskurychlý a díky silným čelistem strašlivý," řekl mi jeden z ruských chovatelů cane corso, "ale vždy adekvátní situaci. Pes nepodléhá výbuchům zloby jako kavkazan, za každé situace je poslušný, jeho psychika je vyrovnaná, jeho chování předvídatelné. S cane corso vždy vím, na čem jsem, a když mě překvapí, tak příjemně."

Cane corso vždy přesně vyhodnotí situaci a reaguje přiměřeně stupni ohrožení. V tom se podobá středoasijci a anatolovi, jejichž zákroky bývají odstupňovány od "pouhého" úderu mocným čenichem po několik kousnutí naplno v rychlém sledu za sebou.

Je doloženo svědecky, že cane corso nenapadli cizince, kteří se na jejich výsostném teritoriu ocitli omylem: psi vycítili, že se jedná o zmatené zbloudilce bez špetky orientačního smyslu, kteří nepřišli krást, násilnit a vraždit, že mysl těchto lidí není zatížena černými myšlenkami. Pes takovou osobu pouze znehybněl (pohledem, postojem těla, zježenou srstí, vrčením), zadržel na místě a "nepoškozenou" ji předal pánovi.

Cane corso je nepodplatitelný hlídač a při střežení pánova majetku nezná bratra: je-li páníček doma, tak pes pana doktora, který pravidelně dochází za nemocnou stařenkou, v brance přátelsky vítá a objímá, jakmile však pán doma není, nesmí pan doktor na kliku branky ani sáhnout. Cane corso totiž přesně chápe pojem služba: službu držím, když je páníček mimo dům, to o všem rozhoduji já, Pes všech psů. Jakmile je pán doma, jsem mimo službu, mám padla, protože o všem rozhoduje pouze pán. Jiná věc je, jestli šéfíček rozhoduje smysluplněji než já. Co říkáte? Jasně, taky si myslím, že mě to placama pálí líp!

Pes se s každým, kdo je mu představen, přátelsky přivítá a nechá se pohladit. Toto nepřichází v úvahu u fily (dá-li se fila pohladit cizím člověkem, není to čistokrevná fila, ale bastard, říkají Brazilci), ani u kavkazana (pohladit cizím člověkem se nedá ani kříženec kavkazana), středoasijec představování a pohlazení s kamenným výrazem "přetrpí".

Svého člověka hlídá cane corso na každém kroku. Je-li pes navíc černý, o to větší vzbuzuje respekt, ba strach ve dne, a o to je nenápadnější v noci. V noci černý či žíhaný pes využívá každého mraku, který přikryje tvář měsíce, každého stínu stromu: k vetřelci se neslyšně přiblíží a pak udeří. Cane corso se nikdy nemýlí, vycítí, kdo je přítel a kdo ne. Pes udivuje svou pružností, razantním skokem a zuřivostí ataku. Na rozdíl od ostatních starobylých pasteveckých plemen je pánem snadno zvladatelný i při útoku. Jakmile zaútočí středoasijec, není odvolatelný: pes akci ukončí až tehdy, jakmile on sám uzná za vhodné, nebo popadnete-li ho za obojek a z vřavy odtáhnete. Probatum est!

Cane corso se osvědčuje jako vynikající služební pes v oblastech, které klimaticky odpovídají jeho domovině, neboť jeho krátká srst, byť v zimě opatřená podsadou, mu nedovoluje službu v třeskutých mrazech a ledových fukéřích. V chladnějším klimatu se osvědčuje jako strážce vytápěných objektů. Ve Spojených státech a Kanadě se stal přímo hitem: střeží směnárny a banky, drahé módní butiky, klenotnictví, autosalony, obrovské obchodní domy a kasina, exkluzivní bary a věhlasné restaurace, vily boháčů, farmy i luxusní apartmány.

Cane corso je pes, který vyžaduje úzký kontakt s člověkem. Jeho psychická závislost na pánovi je dána tím, že to vždy byl pes dvora, pes ze statku. Cane corso je pes italského venkova, plného lidí a domácích zvířat a takovéto kontaktní prostředí také psovi nejvíce vyhovuje. Cane corso nedokáže žít a pracovat na vlastní pěst jako středoasijec, dítě nekonečných stepí, který za celou pastevní sezónu nespatřil člověka.

Tak, jak je cane corso extrovert, tak je středoasijec introvert, tak, jak cane corso s člověkem spolupracoval a na člověku se stal psychicky i existenčně závislým, tak se individualista středoasijec při své práci bez člověka obešel a svým způsobem ho nepotřebuje dodnes.

 

Rodinný pes

Cane corso je typicky rodinný pes, takže máte-li děti, pes se stane jejich chůvou i kamarádem.

U dětí předškolního věku a mladších školáků plní velký, dobromyslný a dobře socializovaný pes díky zpětné vazbě - po akci dítěte následuje reakce psa - i výchovnou funkci. Tím, že se dítě snaží porozumět řeči psa a jeho psychickému světu, stane se vnímavějším než jeho pouze na televizi civící a mobilující vrstevníci a později porozumí i duševnímu světu lidí. Dítě, které vyrostlo s domácími zvířaty, má velkou šanci, že jednou porozumí i samo sobě.

Na vzájemné soužití dítě-pes je však třeba dohlížet, aby ani jedna strana nedošla úhony: velký pes může dítě nechtěně povalit nebo přišlápnout, dítě může psa citelně uhodit, píchnout, kousnout... Mladý cane corso si hraje s takovým zaujetím, že mnohdy "přeslechne" příkazy majitele. Netřeba se znepokojovat, mládež už taková bývá.

Cane corso je ve vztahu k batolatům klidný, něžný a ohleduplný, s většími dětmi je vždy ochoten skotačit a hrát si. Vypozoroval jsem, že zatímco psi malých plemen považují pánovy děti za sourozence z téhož vrhu a ovčáci za své mladší sourozence, molossové je považují za svá mláďata. Důkazem toho je, že jejich poslušnost povelů vydávaných dětmi je malá a jejich oddanost rodičovská.

V případě cane corso tato zásada až tak neplatí: toto plemeno je tak disciplinované a vůči člověku vstřícné, že při dobré socializaci poslouchá i tříletého caparta. Svého pána střeží každý moloss jak tříhlavý Kerberos, ale pánovo dítě jako Kerberos devítihlavý.

Tak, jak je trpělivost psa s "jeho" dětmi bezmezná, trpělivost s cizími dětmi určité mantinely přece jen má. Je to logické: psa k cizím zlobidlům neváže citový vztah, jeho chování k nim je pouze korigováno imperativem, zakódovaným v genech každého molossa: Bezbrannému člověku, zejména lidským mláďatům, nesmím ublížit. Během svého života se středoasijci jsem se o tom, že tento zákaz funguje, nesčetněkrát přesvědčil.

Vyskytnou se však momenty, kdy neporozumí, "co tím chtěl malý básník říci", a je znepokojen. Krajně znepokojený pes většinou představuje malér, ale cane corso, vědom si své fyzické síly i psychické převahy, dítěti neublíží.

Cane corso je ideální rodinný pes tam, kde děti dokáží ctít a respektovat jeho osobnost. Pak se stane jejich věrným přítelem, diskrétním důvěrníkem, s nímž mohou bez obav z posměchu žvatlavě rozmlouvat, svěřovat mu svá trápení a tajemství, plakat i smát se.

Pes posiluje jazykové schopnosti dítěte tím, že je nenásilnou formou nutí mluvit, rozvíjí dětskou fantazii, odbourává dětský stres, učí děti trpělivosti, soucitu s živým tvorem a učí je, což považuji za velmi důležité, mimoslovní komunikaci. Oznámí-li vám vaše dítě, že pes je smutný, běžte zkontrolovat, jestli psovi něco nechybí, protože vnímání dětí, které vychovává pes, bývá velmi, velmi citlivé.

Že byste své dítě olizovat psem nedali? V tom případě nevíte to, co věděli již naši předkové před několika tisíci lety: psí sliny jsou, vážení, stejně léčivé jako antibiotikum! Psi a děti k sobě odjakživa patří. Když si pračlověk přinesl do jeskyně první vlče, nepřinesl je proto, aby s ním v dospělosti lovilo, ale aby si měly děti s kým hrát a aby je v dospělosti chránilo.

Parťák

Cane corso je vynikající parťák pro páníčka vyznávajícího heslo: Pohybem ku zdraví! a Ve zdravém těle zdravý duch. Ideální je pro něj rodina, která neoblibuje dřepění před televizní obrazovkou, nýbrž plavání, výlety na kole, pěší turistiku, výšlapy na běžkách... a nikdy přitom neopomene vzít do baťohu tatranku i pro psa. Cane corso se s nadšením zúčastní vašich sportovních aktivit, a zatímco vy budete shazovat nadbytečná kila, pes se nádherně osvalí.

Cane corso je jedním z mála molossů, s nímž můžete nejen bez obav z blamáže chodit na cvičák, ale dosahovat vynikajících výsledků ve zkoušce ZOP (Základní ovladatelnost psa).

Zkouška ZOP obsahuje cviky základní (přivolání, ovladatelnost na vodítku, ovladatelnost bez vodítka, povely Sedni!, Lehni!, Vstaň! a dlouhodobé odložení) a cviky skupinové a speciální (ovladatelnost na vodítku, povely Sedni!, Lehni!, Vstaň!, odložení ve skupině, přenesení psa psovodem a cizí osobou, chůze po nepříjemném materiálu).

Lovec

Jste-li rybář či lovec, bude cane corso s radostí sdílet vaši vášeň, říkají Italové, ale i Rusové. Cane corso je považován za specialistu na lov divokých kanců, ale jejich úmrtnost při tomto hobby je stejná, jako úmrtnost argentinských dog při lovu jaguárů - vysoká.

Na jihu Itálie se cvičí mladý cane corso na lov kance pomocí pohybující se makety: kančí kůže, ponechávající si pach divočáka, se vycpe, monstrum je opatřeno kolečky a taženo lany, pojíždí po kolejnici jako drezína. Jakmile se dá "kanec" do pohybu, ve psech se okamžitě probudí lovecký instinkt a na vycpaninu zaútočí. Do paměti si vryjí nejenom pach kaňoura, ale i fakt, že je to neškodný trouba. V reálu to pak, bohužel, vypadá jinak.

V jiných oblastech cvičí psa tak, že jsou na lov přiváděni mladí psi, aby ty starší a zkušené pozorovali při práci. Takto se učí mladí psi i vést a ochraňovat stádo, nápodoba funguje nejenom u lidí, ale i u zvířat.

Cane corso a domácí zvířata

Jestliže máte další domácí zvířata, cane corso se stane jejich druhem a ochráncem. Cane corso je typický venkovský pes stejně jako hovawart, takže mu mírové soužití s domácí havětí nedělá potíže, tvrdí Italové a majitelé cane corso ze všech koutů světa souhlasně přikyvují - ano, jistě, cane corso je zlatíčko!

Vyrůstá-li pes od štěněte s dalšími zvířaty, chápe je jako členy smečky a neublíží jim. Pes si je vědom své síly, ale nezneužívá ji.

Svou dominanci nezískává ani neprokazuje v bitkách s našinci nebo terorizováním slabších. Jeho vyrovnaná povaha, sociální inteligence a nekonfliktnost vylučují, že by pes decimoval drůbež, rdousil kočky a porval další psy.

Ano, dobře socializovaný cane corso má široké srdce, ale protože je moloss, pohlídejte si fenku, až bude mít štěňata. Mohla by vám provést v bleděmodrém to, co provedla jinak veskrze mírumilovná fenka jednoho italského majitele.

Když se k pelechu na dvoře, v němž měla štěňata, přiblížil kůň, změnila se ve fúrii: vystartovala a zle koně pokousala. Přitom koně znala odmala, nikdy jí neublížil, dá se říci, že spolu přátelsky vycházeli.

Mateřský instinkt fence velí chránit mladé, takže jakmile usoudí, že jim hrozí sebemenší nebezpečí, začne bránit. Protože my lidé máme více rozumu než psi, alespoň jsem to někde četla, nesmíme připustit, aby psí mámu kdokoli znepokojil tak, že by cítila nutnost štěňata bránit.

Pes plemene cane corso je tak fixovaný na pána a na své teritorium, že nemá sklon k toulání, ani při venčení navolno se od svého člověka příliš nevzdaluje, tvrdí s pýchou chovatelé.

Na italském venkově nebyl zvyk vodit psy na vodítku, takže povinnost zdržovat se v blízkosti pána přešla psům do krve. Navíc cane corso je moloss s vysoce vyvinutým instinktem obrany a tento instinkt funguje jako neviditelné vodítko. I navolno venčící se pes svého pána stále vartuje, a proto se pohybuje jen v takové vzdálenosti, aby byl schopen v případě potřeby bránit.

Cane corso je "kolektivní typ", své lidské i zvířecí stádečko stále přepočítává, kontroluje a je šťasten, když jsou všichni hezky pospolu.


30. 9 2015
Administrace